29 listopada 1926 roku oddano do użytku Dom Więzienny w Tarnowie, który później przemianowany został na zakład karny. Okrągła rocznica powstania jednostki była okazją do obchodów upamiętniających to wydarzenie.

Obchody 90. rocznicy powstania tarnowskiego zakładu karnego rozpoczęły się na Placu Katedralnym w Tarnowie, złożeniem meldunku oraz przeglądem pododdziału honorowego. Następnie odprawiono uroczystą mszę świętą. Obchody rocznicy powstania jednostki związane były również z wręczeniem odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Służby Więziennej. W uroczystościach obok Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie ppłk. Włodzimierza Więckowskiego, uczestniczyli również dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego, parlamentarzyści, włodarze miast i gmin, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, kontrahentów zewnętrznych oraz organizacji i instytucji od lat współpracujących z tarnowską jednostką.

Obecnie Zakład Karny w Tarnowie jest drugą pod względem pojemności jednostką okręgu krakowskiego. Jest więzieniem typu zamkniętego, przeznaczonym dla mężczyzn – skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Mogą w niej przebywać także skazani młodociani, recydywiści penitencjarni, jak również tymczasowo aresztowani. Łączna pojemność Zakładu Karnego w Tarnowie to 1057 miejsca. Nad właściwym przebiegiem procesu resocjalizacji skazanych czuwa blisko 270 funkcjonariuszy i 20 pracowników cywilnych.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej