"Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości." Amelia Earhart

W dniach 6 - 7 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Czarnem odbyło się kolejne szkolenie w zakresie przygotowania mentorów dla potrzeb szkolenia wstępnego w jednostkach podstawowych.
W szkoleniu prowadzonym przez mjr Magdalenę Obrębską udział wzięli funkcjonariusze z jednostek podstawowych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie.
Głównym celem szkolenia było szczegółowe poznanie modelu mentoringu. Przedstawiono  profil mentora, który ma być przewodnikiem pomagającym podopiecznym w znajdywaniu kierunku rozwoju, wpierać ten rozwój poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Jednak mentor nie daje prostych rozwiązań. Delikatnie sugeruje rozwiązania, dzięki czemu podopieczny sam może znaleźć rozwiązanie. Mentoring to narzędzie wspierające postęp kariery. Jest on osobistą relacją między mentorem a podopiecznym. Opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Prowadząca zapoznała również uczestników szkolenia z programem wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem funkcjonariusza na kurs przygotowawczy, który zakłada stworzenie jednolitych standardów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej – dotyczy to zarówno wiedzy merytorycznej, umiejętności jak i postaw niezbędnych do właściwego pełnienia służby. Dokładnie sprecyzowany program jest realizowany pod kierunkiem mentora podstawowego. Zaznaczono, że wzmocnieniu ulega rola mentora podstawowego podczas praktyki wstępnej. Szerszy zakres materiału oraz większe wymagania wobec nowo przyjętych funkcjonariuszy w nowym programie praktyki wstępnej wymagają wsparcia doświadczonego funkcjonariusza.  Nowo przyjęta osoba odbędzie pod okiem mentora praktykę zawodową ogólną, która potrwa do 4 tygodni. Praktyka będzie wzmocniona kursami wspomagającymi i selftestami e-learningowymi. Po zakończeniu praktyki osoba, w dalszym procesie doskonalenia, zostanie skierowana na kurs przygotowawczy trwający 21 dni. Po odbytym kursie, funkcjonariusz pod okiem mentora będzie realizował praktykę zawodową kierunkową, która w założeniach ma trwać od 2 do 4 miesięcy. Praktyka ma zakończyć się opinią mentora,w której prowadzący określi predyspozycje funkcjonariusza do pełnienia służby. W ostatnim etapie funkcjonariusz zdaje egzamin końcowy dla wszystkich specjalizacji kwalifikujący do szkolenia zawodowego.
Przedstawiono i pokazano różne prezentacje multimedialne, łącznie z systemem logowania się na platformę edukacyjną oraz zorganizowano ćwiczenia integracyjne pomocne przy szkoleniu mentorów.


Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej