Nagrody Powiatu Złotowskiego za rok 2016 – rozstrzygnięcie

   W dniu 04.04.2016r. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się XVI finałowa gala Nagrody Powiatu Złotowskiego. Do nagrody w kategorii „Kultura i Dziedzictwo Narodowe” było 13 kandydatur, z czego trzy zostały nagrodzone tytułami Laureat oraz Nominacja. Nagrodę „Nominacja” przyznano  Aresztowi Śledczemu w Złotowie, którą odebrał kpt Jan Gajewski, autor programu resocjalizacyjnego „Od wiosny do jesieni – niezapomniani”, za którego realizację nagroda została przyznana.

   W ramach w/w programu wykonywane były m.in. prace porządkowe - sprzątanie cmentarzy, wycinka krzewów stwarzających zagrożenie dla istniejących nagrobków, porządkowanie zapomnianych grobów, bieżące utrzymanie cmentarza - zbieranie i segregacja śmieci, grabienie liści. Dla każdego osadzonego szczególnie ważne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności poza obrębem jednostki. Tego rodzaju praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz środowisku, na rzecz którego praca jest świadczona. Oprócz prac porządkowych osadzeni zapoznają się z bieżącymi informacjami na temat miejscowości w której znajduje się cmentarz, jej historią, poznają sławne lub zasłużone postacie, które mieszkały lub mieszkają w danej miejscowości, poznają przedstawicieli lokalnych władz oraz mieszkańców, którzy często przychodzą na cmentarz i opowiadają ciekawe historie z życia lub o osobach spoczywających na danym cmentarzu. Poprzez bezpośredni kontakt osadzonych z mieszkańcami przełamują stereotypy o więźniach, którym towarzyszą zwykle negatywne emocje, takie jak lęk, niechęć, a nawet wrogość. Mieszkańcy zauważają, że osadzeni to zwykli obywatele, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za swoje błędy. Najistotniejszą wartością realizacji programu jest przywrócenie estetyki zapomnianym miejscom pamięci i ukazanie ich na nowo mieszkańcom regionu, którzy niejednokrotnie nawet nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Wykonywane prace mają bardzo pozytywny wpływ na pielęgnowanie kultury i dziedzictwa narodowego w gminie, jak i w mieście Złotów.

 

kpt Adrian Pozierak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej