Wszystko ma swój czas. Obok ciężkiej i odpowiedzialnej służby jest również zasłużony moment na docenienie podejmowanego trudu.

W świetlicy Aresztu Śledczego w Szczecinie, w dniu 24.02.2017 r. odbyła się uroczystość awansowania na wyższe stopnie służbowe oraz wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym szczecińskiej jednostki, połączona z odprawą roczną.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel wspólnie z Dyrektorem Aresztu Śledczego ppłk Bogumiłą Skorną wręczyli awanse na wyższy stopień służbowy 26 funkcjonariuszom  szczecińskiego aresztu.  Natomiast odznakami „ Za zasługi w pracy penitencjarnej” wyróżnieni zostali :

srebrną odznaką mł. chor Marek Głębicki

brązową odznaką : kpt. Katarzyna Zarobiak, st. sierż. sztab. Sebastian Szafran oraz Pani Katarzyna Kozłowska-Kucharuk.

Podsumowując funkcjonowanie jednostki w roku 2016 dyrektor aresztu ppłk Bogumiła Skorna podkreśliła, że mimo pojawiających się problemów kadrowych oraz dużej ilości nadgodzin, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych. Podziękowała zebranym za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków służbowych, co miało przełożenie na dobrą atmosferę w jednostce.  

Ppłk Ryszard Chruściel wręczył mjr Edycie Gulbinowicz specjaliście do spraw penitencjarnych OISW nominację na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a mjr Piotrowi Gawrońskiemu specjaliście do spraw ochronnych OISW nominację na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie.

W swoim wystąpieniu dyrektor okręgowy pozytywnie ocenił funkcjonowanie jednostki w minionym roku oraz pracę funkcjonariuszy i pracowników. Dziękując za sumienną służbę i pracę życzył awansowanych i odznaczonym wielu dalszych sukcesów, a wszystkim obecnym powodzenia w służbie, pracy i życiu osobistym.

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej