W Areszcie Śledczym w Sanoku zakończyła się kolejna edycja warsztatów z zakresu ceramiki artystycznej.

Arteterapia jest stosunkowo nową formą terapii wykorzystującą sztukę do celów leczniczych. Mimo, że sztuka może nie kojarzyć się w pierwszej chwili  z uzdrawianiem ciała czy też duszy, już ponowne głębsze zastanowienie się nad właściwościami tej jakże rozległej i wieloaspektowej dziedziny pozwala dostrzec, że właśnie ta jej wieloaspektowość, wielowątkowość, skojarzenie sztuki z funkcją hedonistyczną czy też estetyczną daje szerokie spektrum możliwości wykorzystania jej do celów terapeutycznych.  

Arteterapię w resocjalizacji wykorzystuje się od stosunkowo niedawna. Współczesne oddziaływania penitencjarne stają się z każdym rokiem coraz bardziej wszechstronne, wielowymiarowe i nowoczesne. Nadążają za współczesnymi trendami i rozszerzają swoją działalność o kolejne techniki i metody pedagogiczne.

W Areszcie Śledczym w Sanoku największym powodzeniem cieszą się warsztaty z zakresu ceramiki artystycznej prowadzone przez wychowawcę kpt. Krzysztofa Witkiewicza. W trakcie ich trwania osadzeni lepią z gliny różnorodne figurki i postacie. Wkładają w to mnóstwo serca. Uczą się cierpliwości i kontroli nad własnymi emocjami. Nabierają przekonania do alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Odkrywają swoje słabe i mocne strony. Następnie, po szkliwieniu i wypale, z satysfakcją oglądają i prezentują efekty swej pracy. Część z nich, przekazują najbliższym podczas widzeń, jako upominek z głębi serca. Inne, przekazują na cele charytatywne, z przeznaczeniem na cele dobroczynne, dla pobliskich fundacji. Jeszcze inne trafiają na przeglądy sztuki i twórczości więziennej.  Wszystkie pełne drzemiących w ich twórcach marzeń, fantazji i emocji…

 

Tekst i zdjęcia ppor. Sylwia Mataczyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej