Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku na przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W dniu 25.09.2017r. na sanockim Rynku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku mjr Jerzy Kmietowicz wraz z Dyrektorami zaprzyjaźnionych jednostek w Uhercach Mineranych i Łupkowie byli gośćmi tej uroczystości. O jej randze świadczy obecność wielu znamienitych gości jak poseł Piotr Uruski czy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, jak również przedstawicieli wszystkich formacji mundurowych z naszego regionu.

 

Zaprzysiężenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest uwieńczeniem przeszło dwutygodniowego szkolenia podstawowego w 3 Podkarpackiej Brygadzie WOT. Żołnierze szkolili się między innymi na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie. Dowódcą brygady jest płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk. Na sanockim Rynku żołnierze ślubowali najliczniej w całej Polsce.

 

zdjęcia por. Sebastian Pajda

tekst ppor. Sylwia Mataczyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej