Osadzeni z Aresztu Śledczego w Sanoku przepracowali w 2016 roku poza terenem jednostki 6 365 godzin. Wartość ich nieodpłatnej pracy oszacowano na 69 720 zł.

W poprzednim roku nastąpił wzrost poziomu zatrudnienia nieodpłatnego zewnętrznego w systemie bez konwojenta. W 2016 roku przy pracach publicznych i charytatywnych zatrudnionych było średnio 6 skazanych,  natomiast w 2015 roku 4 skazanych. Skazani pracowali w szkole, przedszkolu oraz na rzecz Parafii Chrystusa Króla w Sanoku. Osoby nadzorujące ich pracę, w kontaktach z funkcjonariuszami jednostki, wielokrotnie podkreślali duże zaangażowanie i dobrą jakość wykonywanej przez nich pracy. Osadzeni wykonywali najczęściej prace remontowo - budowlane, porządkowe oraz pielęgnowali tereny zielone.
Areszt Śledczy w Sanoku w roku 2016 r. średnio zatrudniał 41 skazanych,co  dawało 37% populacji skazanych (średnie zaludnienie jednostki wynosiło 111 skazanych i ukaranych oraz  19 TA). W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost zatrudnienia o 5%. W roku 2015 zatrudnionych było 34 skazanych, co  dawało 32% populacji skazanych (średnie zaludnienie jednostki wynosiło 108 skazanych i ukaranych oraz  17 TA). Na terenie jednostki osadzeni zatrudnieni są w kuchni, warsztacie, magazynie, radiowęźle, biliotece, introligatornii oraz do innych prac wynikajacych z funkcjonowania aresztu.
Administracja aresztu rozpowszechnia zainteresowanie współpracą w zakresie zatrudnienia skazanych na zewnątrz jednostki poprzez:
• informację na stronie internetowej jednostki, dla zainteresowanych zatrudnieniem osadzonych;
• kierowanie ofert pracy do kontrahentów zewnętrznych
- w roku 2016 przesłano 22 oferty pracy;
• organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe skazanych celem uatrakcyjnienia ich pracy na lokalnym rynku pracy w ramach realizacji POWER
- w roku 2016 zrealizowano 2 kursy dla 24 skazanych z zakresu dekarstwa i spawania metodą MAG.
Podejmowane działania przyczyniły się do podpisania 2-ch nowych umów o zatrudnienie  nieodpłatne skazanych przy pracach publicznych.


Tekst i zdjęcia mjr Janusz Wańcowiat

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej