Przebywający na Podkarpaciu Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński razem z posłem na sejm VIII kadencji Piotrem Uruskim z Solidarnej Polski oraz dyrektorem okręgowym płk. Markiem Grabkiem wizytowali Areszt Śledczy w Sanoku.

Po powitaniu przez dyrektora ppłk. Adama Zarzycznego przybyłych gości zapoznano z historią sanockiego aresztu, planowanymi pracami remontowymi jednostki oraz problemami napotykanymi w bieżącej pracy. W czasie spotkania omówiono również udział sanockiej jednostki w rządowym programie Praca dla więźniów. Przedstawiono podjęte działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta oraz zatrudnienia nieodpłatnego skazanych na terenie jednostki. W chwili obecnej nieco ponad 50 % skazanych jest zatrudnionych głównie na terenie jednostki, a 8 osadzonych pracuje w systemie bez konwojenta.

Administracja jednostki jest w stałym kontakcie z kontrahentami i instytucjami zainteresowanymi pracą więźniów.

Tekst, foto: Janusz Wańcowiat

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej