W weekend 10-11 grudnia 2016 odbył się finał akcji Szlachetna Paczka. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, ich rodzin i przyjaciół a także osadzonych udało się zrealizować świąteczne marzenia jednej z rodzin.

W tym roku grupa wolontariuszy Szlachetnej Paczki rejonu Płońsk liczyła 21 osób. Wśród nich znalazły się dwie funkcjonariuszki Aresztu Śledczego. Dzięki ciężkiej pracy grupy wolontariuszy udało się dotrzeć do ponad 60 rodzin z powiatu płońskiego a po szczegółowej weryfikacji potrzeb świąteczne wsparcie trafiło do 44 rodzin.

Pomoc dla jednej z rodzin zorganizowali funkcjonariusze aresztu wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz osadzeni, którzy chętnie przekazywali część artykułów żywnościowych zakupionych na tzw. wypiskę jako dary dla potrzebującej rodziny. W zbieraniu środków finansowych na zakup niezbędnych artykułów poza funkcjonariuszami włączyli się strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 10 zmiana I oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Jednak udział Aresztu Śledczego nie ograniczył się do zebrania darów dla potrzebującej rodziny. Dyrektor Aresztu zapewnił samochód do przewożenia darów a ośmiu osadzonych pomagało w weekend przy załadunku i rozładunku paczek. Dla nich była to lekcja bezinteresownej pomocy dla tych którzy jej najbardziej potrzebują.

 

Tekst: por. Małgorzata Nowak
Zdjęcia: por. Agnieszka Ciecierska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej