W dniach 28-30 grudnia 2016 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbył się trwający trzy dni podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu.

Szkolenie przeprowadziła firma W.I.R SOF MED CENTER. Kurs TCCC został przeprowadzony według wytycznych komitetu TC3 oraz z wykorzystaniem najnowszego obowiązującego i wymaganego sprzętu. Szkolenie kończyło się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Od pierwszych godzin kursu dało się odczuć, że nie będzie to sztampowe szkolenie. Instruktorzy uczulili, że taryfy ulgowej nie będzie i tylko poprzez własna pracę i naukę uda się ukończyć go z wynikiem pozytywnym. Warto zaznaczyć, że prowadzący zajęcia to nie teoretycy. Ich wiedza wynika z doświadczenia nabytego podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy też ze służby w jednostkach AT Policji.  Wiedza była przekazywana przez instruktorów w sposób zrozumiały i ciekawy, a jeśli ktoś czegoś nie zrozumiał, śmiało mógł przez cały dzień czy też noc zadawać pytania i mieć pewność, że uzyska wyczerpującą odpowiedz.

Program kursu swoją tematyką obejmował: postępowanie wg protokołu M.A.R.C.H.E, samopomoc, tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, opasek typu „junctional” oraz procedury „wound packing”, przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej, identyfikację oraz odbarczanie odmy prężnej, ochronę przed hipotermią oraz ewakuację.

Szkolenie ukończyli wszyscy biorący w nim udział funkcjonariusze. Wszyscy zaliczyli egzamin teoretyczny bez najmniejszego błędu tak, jak i praktyczny, słysząc na koniec, że była to dobra robota. Wysokie zaangażowanie w zajęcia zostało dostrzeżone także przez instruktorów. Warto było uczyć się teorii i praktyki na zajęciach trwających do późnych godzin pod okiem instruktorów oraz kontynuować naukę we własnym gronie, niejednokrotnie śpiąc po 3 godziny. Wszystko po to, aby szkolenie ukończyć z wynikiem pozytywnym. Po zdaniu wszystkich egzaminów, każdy kursant otrzymał dwa certyfikaty ukończenia: w języku polskim oraz angielskim.

Serdeczne podziękowania od uczestników szkolenia dla Krzysztofa Pluty z W.I.R SOF MED CENTER oraz Marcina za przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie, dającym realną możliwość opanowania wiedzy z zakresu TCCC oraz firmie BOX-MET Medical Sklep Ratownictwa Taktycznego za pomoc w organizacji szkolenia.

Tekst i zdjęcia: por. Maciej Bereśniewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej