W dniu 17.03.2017 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku spotkał się z Panem Pawłem Piątkiem, właścicielem firmy „SANBUD” z Sandomierza.

Celem spotkania było omówienie możliwości i warunków zatrudnienia odpłatnego osadzonych, uzgodniono również wzór umowy. W efekcie tych rozmów w dniu 20.03.2017 roku doszło do podpisania umowy o zatrudnieniu odpłatnym 12 skazanych, która będzie realizowana od 21.03.2017 roku.

W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów", Areszt Śledczy w Nisku zatrudnia już 149 osadzonych. Wciąż prowadzone są rozmowy na temat możliwości zaangażowania kolejnych firm i instytucji w proces zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Oprac. mjr D.Kozioł  

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej