W dniu 03 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku prowadził kolejne rozmowy w sprawie pozyskania nowych miejsc pracy dla skazanych. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Leżajsk, Pan Krzysztof Sobejko i Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Pan Andrzej Rychel.

Doświadczenie wskazuje, że zatrudnienie osób skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego. Natomiast dla osoby pozbawionej wolności jest istotną formą resocjalizacji. Dzięki pracy skazani nabywają ważnych umiejętności społecznych m. in. takich jak: poczucie odpowiedzialności, nawyk pracy, umiejętność współpracy czy poczucie obowiązku. Umiejętności te są bardzo ważne w procesie readaptacji społecznej.

Powszechność zatrudnienia osób pozbawionych wolności stale wzrasta między innymi dzięki inicjatywom podejmowanym przez Służbę Więzienną. Akcje informacyjne, spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności, firm, instytucji samorządowych przyczyniają się do wzrostu wiedzy na temat korzyści płynących z zatrudnienia skazanych.

Uczestnicy rozmów ustalili, że na terenie wymienionych gmin pracę podejmie 40 skazanych.

 

 

Oprac. mjr D. Kozioł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej