"Mamo, Tato naucz się mnie kochać" - to projekt, który od września 2016 r. do lutego 2017 r. realizowany był przez Stowarzyszenie "Równowaga" w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie. Projekt współfinansowany był ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wzięły w nim udział matki i ojcowie, którzy chcieli podnieść świadomość swojego rodzicielstwa.

Matki i ojcowie uczestniczyli w: "Szkole dla Rodziców i Wychowawców", zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych "Jak wychowywać bez przemocy",  grupie wsparcia "Widzę szansę" oraz w konsultacjach indywidualnych ze specjalistą.
Ukończenie "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" zaowocowało wzrostem umiejętności wychowawczych, uczestnicy otrzymali narzędzia do lepszego porozumiewania się,  poszanowania uczuć i potrzeb dzieci, które być może do tej nie były przez nich w pełni przestrzegane i zaspokajane.
Dla wielu rodziców uczestnictwo w warsztatach było okazją do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane, formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania, określania norm dotyczących zachowań dzieci i wymierzania kar. Celem warsztatów było wzmocnienie ich w roli mamy i taty, aby w przyszłości mogli na nowo budować więź z dzieckiem, którego teraz nie ma przy nich.
Celem zajęć profilaktyczno - edukacyjnych "Jak wychowywać bez przemocy" było podniesienie świadomości matek i ojców na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci. Wskazanie, że każde zachowanie przemocowe (jak szarpanie czy wyzywanie) odciska swoje piętno w psychice dziecka. Warsztaty miały pokazać uczestnikom, jak pracować z dzieckiem nad jego rozwojem bez stosowania przemocy oraz jak wychowywać swoje dzieci w myśl zasad pozytywnego rodzicielstwa.
Celem grupy "Widzę szansę" było przepracowanie wcześniejszych  doświadczeń matek i ojców związanych z wychowywaniem ich dzieci. Co się udało, a co można naprawić i w jaki sposób, aby przyszłe wychowanie było wolne od przemocy, a skupione wokół harmonijnego rozwoju dziecka. Przeanalizowanie ich  doświadczeń z dzieciństwa na temat odpowiednich wzorców do naśladowania dotyczących opieki i wychowania. Osobny blok zajęć poświęcony był pracy nad ich samooceną i poczuciem własnej wartości.
Indywidualne konsultacje ze specjalistą dały szansę uczestnikom na skonfrontowanie się ze swoim problemem, o którym często trudno opowiedzieć na grupie, bo dotyczy krzywdy wyrządzonej najbliższym. Konsultacje indywidualne były formą rozmowy na temat, który jest trudny i blokuje dalsze działanie konkretnej osoby. Czasami ta rozmowa sam na sam obalała temat tabu, była początkiem zmian, których dana osoba chce dokonać.  
Każde działanie podjęte w ramach projektu  nawiązywało w swej tematyce i treści do tytułu projektu "Mamo, tato naucz się mnie kochać". Ich celem było pobudzenie uczestników do rozważań na temat ich rodzicielstwa w różnych aspektach i perspektywach. Prowadzący wyrażają nadzieję, że cykl przeprowadzonych zajęć z uczestnikami pozwolił osiągnąć ten cel.
Podniesienie świadomości na temat krzywdzenia małych dzieci oraz modelowanie pozytywnego rodzicielstwa korzystnie wpłynie na dalsze losy osadzonych i ich bliskich. Projekt wyposażył ich w wiedzę i umiejętności, które w praktyce będą mogli wykorzystać w kontaktach ze swoimi dziećmi.
Zarówno dzieci, jak i najbliższa rodzina będą mogli realnie obserwować zmianę, która dokonała się w mamie lub tacie. Prowadzący wyrażają nadzieję, że projekt stworzył każdemu uczestnikowi okazję do  przemyślenia swojego dotychczasowego postępowania wobec własnych dzieci i wskazał im zasady wychowania bez przemocy oraz płynące z nich korzyści. Zaprojektowane oddziaływania skierowane były do osadzonych matek i ojców, natomiast wpływ tych działań odczują wszystkie osoby z nimi związane.


Oprac.: mjr D. Kozioł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej