Na rynku pracy początek wiosny spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach. Areszt Śledczy w Lublinie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w tym zakresie.

W związku z realizacją  programu "Praca dla więźniów" funkcjonariusze odpowiedzialni za zatrudnienie osadzonych podjęli w ostatnich dniach liczne przedsięwzięcia zmierzające do dalszego zwiększenia liczby pracujących wśród osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Lublinie.
I tak w dniu 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcami z terenu tamtejszej gminy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. Na spotkaniu przedstawiono zasady i korzyści płynące z zatrudnienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności.

W dniu 16 marca br. podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie odpłatne. Kontrahentem jest firma z branży budowlanej „Eksam”, do pracy w której początkowo skierowanych zostanie 9 skazanych z możliwością dalszego zwiększenia obsady etatowej.

W dniu 17 marca w Centrum Logistycznym na Felinie została zawarta, w ramach programu "Praca dla więźniów", umowa z Pocztą Polską.  Jest to część większego projektu, który zakłada zatrudnienie aż 500 osadzonych na terenie całego kraju. Areszt Śledczy w Lublinie skieruje z dniem 3 kwietnia grupę 8 osadzonych, a w najbliższym czasie liczba ta ma zwiększyć się do 15 osób. Skazani będą zatrudnieni przy pracach rozładunkowych.
Wszelkie podejmowane przez Areszt Śledczy działania ukierunkowane są na zwiększenie poziomu zatrudnienia osadzonych, co z kolei przekłada się wymiernie na poziom regulacji zobowiązań, ale także m.in. na lepszą readaptację osadzonych do warunków wolnościowych, a tym samym łatwiejszy powrót do pełnienia właściwych ról społecznych już po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Link do artykułu w Dzienniku Wschodnim

 

 

tekst: chor. Lucyna Włada, mł. chor. Anna Dońka
zdjęcia: chor. Lucyna Włada, por. Rafał Paczos, mat. własne PUP Lublin

materiał Panorama Lubelska Rozmiar: 9.7 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej