W dniu 19 lipca 2017 r. do Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie przyjechał pierwszy transport ekspozycji Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym dotyczący współpracy IPN z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu powstania na terenie Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku wystawa edukacyjna IPN, złożona z m. in. sowieckich propagandowych pomników, które usunięto z ulic i skwerów polskich miast.
Jedną z głównych założeń kompleksu muzealnego – oddziału Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest edukacyjna ścieżka historyczno-przyrodnicza poprowadzona w oparciu o historyczne ciągi komunikacyjne baz, a obecnie drogi leśne. To na nich mają zostać umieszczone przybyłe do Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie pamiątkowe tablice.


Tekst: mjr Magdalena Obrębska
Zdjęcia: st. chor. Krzysztof Kopiec
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej