W dniu 15 lutego 2017 roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Giżycku

W dniu 15 lutego 2017 roku w Areszcie Śledczym w Giżycku odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Dyrektora jednostki ppłk. Marka Gawryckiego, który z dniem 15 lutego przechodzi na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystości oprócz obecnego Dyrektora oraz f-szy i pracowników jednostki, udział wzięli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotr Kondraciuk oraz obejmujący z dniem 15 lutego 2017 roku obowiązki Dyrektora mjr Waldemar Plaga.

Powołany Dyrektor mjr Waldemar Plaga , służbę rozpoczął w Areszcie Śledczym w Giżycku w 1991 roku na stanowisku wychowawcy, następnie od 1999 roku w dziale ochrony pełnił funkcje z-cy oraz kierownika działu ochrony. Od roku 2012 jako specjalista d/s ochronnych pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku.

zdjęcia: kpt. Paweł Kowalewski

tekst: mjr Tomasz Kulik

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej