W dniach od 26 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. trwały gdańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Służba Więzienna czynnie uczestniczy w tych uroczystościach oddając hołd poległym patriotom.

W dniu 25 lutego 2017 r. w przeddzień obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych grupa rekonstrukcyjna biorąca udział w III Krajowej Defiladzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych wraz z dr. Karolem Nawrockim Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku i p. Adamem Hlebowiczem, twórcą takich wydarzeń jak monumentalna wystawa "Sybir - pro Memento" w Sopocie, Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej oraz Defilada Żołnierzy Niezłomnych w Gdańsku pod przewodnictwem ppłk. Leszka Urbanowicza Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku zwiedzili historyczną część aresztu, w której przetrzymywani byli Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”.

Gdańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się 26 lutego 2017 r. uroczystą mszą świętą w bazylice św. Brygidy, której przewodniczył Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Mszę świętą uświetniał poczet sztandarowy gdańskiej Służby Więziennej i członkowie grup rekonstrukcyjnych zafascynowani drogą i postawą Żołnierzy Wyklętych. We mszy świętej uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Służby Więziennej na czele z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku płk. Lesławem Bryłkowskim i Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku ppłk. Arturem Ostrowskim, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, oraz kombatanci powojennego podziemia niepodległościowego.

Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przypomniał, że pragnieniem Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych była Polska „niepodległa i szczęśliwa”. Wypowiedział je jeden z bohaterów antykomunistycznego podziemia, ppłk. Łukasz Ciepliński, który w swym pożegnalnym, więziennym grypsie do żony pisał: „Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany, jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość”.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił wymarsz III Krajowej Defilady Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, która z inicjatywy redaktora naczelnego Programu III Polskiego Radia Adama Hlebowicza po raz trzeci przeszła ulicami Gdańska. Na Długim Targu złożono gen. Władysławowi Andersowi uroczyste meldunki formacji rekonstrukcyjnych, które z całego kraju przybyły specjalnie na te uroczystości. W wydarzeniach tych udział wzięli m.in. minister Anna Maria Anders oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Podczas uroczystości naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku dr Karol Nawrocki odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie IPN w Gdańsku prof. Piotr Niwiński wygłosił wykład „Fenomen Żołnierzy Niezłomnych”

1 marca 2017 r. w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbył się uroczysty Apel Pamięci z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, przedstawicieli służb mundurowych, kombatantów i licznie zebranych mieszkańców Gdańska. Była też salwa honorowa i poczty sztandarowe. Służbę Więzienną reprezentowali Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku mjr Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku ppłk Ewa Baranowska i Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce mjr Witold Kaczorowski, którzy wraz z innymi delegacjami złożyli wieniec nieopodal miejsca, w którym znajdują się groby Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Podczas przemówienia dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona wszyscy zebrani usłyszeli, że: „komuniści próbowali tu pochować to, co najbardziej czcimy: Boga, Honor i Ojczyznę”, oraz „na pewno będziemy naśladowali tych, których pamięć dziś czcimy, bo taki jest obowiązek każdego, kto miłuje ojczyznę.”

Gdańskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończyły się w dniu 3 marca 2017 r. Drogą Krzyżową w intencji Żołnierzy Niezłomnych, której przemarsz rozpoczął się spod Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej