W dniu 15 marca 2017 roku w elbląskim areszcie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Hospicjum św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu

Współpraca aresztu z elbląskim hospicjum trwa już od 2005 roku w oparciu o porozumienie o współdziałaniu obu stron w procesie zatrudniania skazanych tak, aby praca ta sprzyjała resocjalizacji skazanych, umożliwiała im odnalezienie się na rynku pracy, przygotowywała do uczciwego życia na wolności oraz przynosiła wymierne korzyści społeczne.

Celem spotkania, przygotowanego przez kadrę penitencjarną jednostki, było zacieśnienie współpracy, wymiana obserwacji i podzielenie się refleksjami na temat skuteczności tej formy oddziaływań resocjalizacyjnych jaką jest wolontariat skazanych. W trakcie rozmów określono wspólne cele i zadania do realizacji w najbliższych miesiącach. Spotkanie miało również na celu promocję zatrudnienia skazanych w lokalnym środowisku w ramach programu " Praca dla więźniów". Przedstawiciele hospicjum mieli również okazję zwiedzić jednostkę i zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie osadzeni wychodzą poza mury więzienne i pomagają osobom umierającym – mówi Dyrektor Aresztu Śledczego, ppłk Robert Witkowski i podkreśla, że praca osób pozbawionych wolności w hospicjum ma szczególne znaczenie dla kształtowania postaw, zachowań i systemu wartości skazanych. Praca z pacjentem hospicyjnym wymaga bowiem zaangażowania i odnalezienia w sobie, z jednej strony, wrażliwości, a z drugiej strony, hartu ducha oraz umiejętności radzenia sobie w zetknięciu z nieszczęściem drugiego człowieka, jego bólem i śmiercią.

Aktualnie Areszt Śledczy w Elblągu kieruje do pracy w hospicjum ośmiu osadzonych. Skazani w ramach wolontariatu zajmują się bezpośrednią opieką nad pacjentem; karmią, myją, ubierają, ale wszyscy zgodnie przyznają, że najważniejszą częścią ich pracy jest rozmowa i dobry kontakt z pacjentem oraz wspieranie go w w tych najtrudniejszych momentach. Osadzeni podkreślają też, że praca ta, uczy ich pokory i dystansu do własnych problemów, pozwala zrozumieć, co jest w życiu najważniejsze i motywuje do dokonania pozytywnych zmian. Wielu z nich na skutek doświadczeń i obserwacji w swojej pracy stara się naprawić dotychczasowe błędy, poprawić relacje z bliskim, zadośćuczynić tym, których skrzywdzili.

Niektórzy po opuszczeniu zakładu karnego nadal aktywnie działają w wolontariacie, co pokazuje, że zmiany w postawie osoby skazanej i systemie jej wartości mogą być trwałe, a wolontariat skazanych może być uznany za jedną z najskuteczniejszych form odziaływania w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

W najbliższej przyszłości planowana jest wizyta w elbląskim hospicjum, w której uczestniczyć będą wychowawcy i psycholodzy działu penitencjarnego.

 

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej