Od wielu już lat tarnogórscy więziennicy w ramach współpracy ze społeczeństwem podejmują inicjatywy mające charakter szeroko rozumianej profilaktyki społecznej kierowanej do ludzi młodych.

     Działania te każdorazowo cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i ich opiekunów, którzy mówią, że "niosą one ogromny ładunek dydaktyczno – wychowawczy".
    Tym razem, w minioną środę [tj.: 12.04.2017r.] mury Aresztu Śledczego z "Miasta Gwarków" odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach wraz z wychowawcami. Spotkanie poprowadzili por. Roman Malchrzyk oraz mł. chor. Agnieszka Olek – wychowawcy działu penitencjarnego, dzieląc się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. Młodzi ludzie mieli okazję nie tylko poznać historię Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, specyfikę oraz zasady funkcjonowania jednostki penitencjarnej, ale przede wszystkim mieli możliwość zetknięcia się "na żywo" z warunkami izolacji i skonfrontować swoją dotychczasową [niejednokrotnie wyłącznie "filmową"] wiedzę z więzienną rzeczywistością.
     Celem tej niecodziennej lekcji wychowawczej było zwrócenie uwagi młodzieży na zjawisko przestępczości, a także ukazanie z pozoru niewinnych sytuacji, mogących spowodować konflikt z obowiązującym powszechnie porządkiem prawnym.
     Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją. Młodzież miała mnóstwo pytań. W odpowiedziach na niektóre z nich prowadzący spotkanie zmuszeni byli obalać mity i stereotypy dotyczące tego "co dzieje się za murami więzienia".
     Miejmy nadzieję, że ta niecodzienna, więzienna lekcja wychowawcza, przyniosła nie tylko niezapomniane wrażenia, ale przede wszystkim uruchomiła wyobraźnię odwiedzających jednostkę penitencjarną młodych ludzi i uświadomiła im, że nie warto tracić czasu na poznawanie świata "zza krat".


zdjęcia:
mł. chor. Agnieszka OLEK;
mł. chor. Piotr TWARDOKĘS.
tekst:
por. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej