Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach nie są obojętni na potrzeby innych. W dniach od 3 do 7 kwietnia 2017 roku zebrali pieniądze dla potrzebujących dzieci w Kamerunie.

Dzięki zebranym środkom ks. Aleksander Aoudi Golike mógł zakupić dla swoich podopiecznych między innymi: obuwie, odzież, żywność, przybory szkolne. Edukacja w Kamerunie jest niezwykle ważnym elementem życia dzieci i młodzieży, dzięki niej mogą zmienić i poprawić swój los. Dlatego też znaczna część pomocy kierowana jest właśnie na naukę. Ksiądz Aleksander (ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży oraz doktoryzował się w Polsce) pod swoją kuratelą ma około 20 dzieci. Afryka jest niebezpiecznym zakątkiem świata. Kamerun boryka się z różnymi konfliktami przez co w niektórych jego rejonach prowadzone są operacje militarne. W krajach ościennych również często dochodzi do walk zbrojnych, w szczególności na tle etnicznym. W najgorszej sytuacji znajdują się dzieci, które w wyniku walk zostały sierotami. Takimi właśnie dziećmi zajmuje się ks. Aleksander. Szacuje się, że około milion dzieci w tym kraju straciło jedno albo obydwoje rodziców.

Marzeniem księdza Golike jest otwarcie świetlicy dziennej dla tych dzieci, w której mogłyby uczyć się, odrabiać lekcje oraz zjeść posiłek. Pragnie zapewnić podopiecznym jak najlepsze warunki i pomoc w różnych aspektach ich życia, a my funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przytułach Starych dołożyliśmy małą cegiełkę do tego szczytnego celu.

 

 

 

opracował: st. chor. Piotr Wiktorski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej