Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Katarzyna Mizera 16 listopada br. w siedzibie uczelni podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

W myśl poczynionych ustaleń Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu został partnerem uczelni. Współpraca pozwoli na realizację praktyk i staży studentom Wyższej Szkoły Bankowej na terenie jednostek okręgu opolskiego. Funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów specjalistycznych na terenie placówki. Szkoła daje naszym funkcjonariuszom możliwość kształcenia na preferencyjnych warunkach, korzystania z zasobów bibliotecznych oraz publikacji w zeszytach naukowych uczelni, udziału w konferencjach i seminariach. To również okazja do promocji w obu środowiskach wzajemnie podejmowanych działań.

Tekst i zdjęcia: por. Katarzyna Idziorek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej