W warsztatach trwających od 29 do 31 sierpnia br., bierze udział około 80 funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych oraz praktyków z zakresu taktyki i techniki interwencji, między innymi: przedstawiciele Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Policji, CBA, SOK, Straży Granicznej.

Warsztaty potrwają trzy dni, podczas których każda z grup szkoleniowych przećwiczy 4 elementy: ratownictwo medyczne, strzelanie sytuacyjne, techniki interwencyjne z elementami samoobrony oraz tzw. czarną taktykę (działanie w zamkniętych pomieszczeniach). Miejscem ćwiczeń wybrany został poligon GROM GROUP oddalony o ok. 2 km od Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uroczyste otwarcie warsztatów miało miejsce 29 sierpnia, zebranych funkcjonariuszy przywitali organizatorzy przedsięwzięcia: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jacek Kumpiałowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku por. Mariusz Kuryłowicz. W otwarciu warsztatów uczestniczyli również: Wojciech Grabowski wiceprezes zarządu Grom Group, płk Sławomir Gąsior ze Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, kpt. Adam Woronowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, dowódca białostockiego SPAP nadkom. Jacek Lachowski, prorektor WSA w Łomży dr inż. Andrzej Borusiewicz, dyrektor IGB Pomerania Jacek Filipkowski.

Po raz kolejny podlaska Służba Więzienna organizuje szkolenie, które w możliwie realistycznych warunkach pozwoli sprawdzić i podnieść kwalifikacje funkcjonariuszy SW oraz innych formacji mundurowych. Każdy z ćwiczonych elementów jest bardzo istotny podczas codziennej służby zarówno wewnątrz jednostek penitencjarnych, jak też w czasie bardzo licznych konwojów realizowanych przez SW. Podczas trzydniowych warsztatów funkcjonariusze różnych formacji będą szkolili się wzajemnie; oprócz specjalistów ze Służby Więziennej zajęcia poprowadzą też instruktorzy Policji. Organizatorem warsztatów jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku oraz Zakład Karny w Białymstoku, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Ostatnie wspólne ćwiczenia różnych formacji mundurowych organizowane przez podlaską SW miały miejsce w 2014 roku.

tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej