17 października br. w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Swój udział w organizacji tegorocznego wydarzenia mocno zaakcentowali funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich wraz ze skazanymi. Spotkanie odbyło się pod hasłem: "Tam gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczyć się dla ich poszanowania jest naszym najświętszym obowiązkiem”.

Od kilku lat Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich jest uczestnikiem gminnego programu „Partnerstwo na rzecz zapobiegania bezdomności”. W jego ramach w Strzeleckim Ośrodku Kultury, co roku organizowany jest koncert i towarzyszące mu prelekcje. W tegorocznej edycji tego wydarzenia uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, licznie przybyli mieszkańcy miasta oraz reprezentanci głównych beneficjentów i partnerów programu na rzecz zapobiegania bezdomności.

Wśród współorganizatorów spotkania ważne miejsce zajęli funkcjonariusze Służby Więziennej. Strzelecką "dwójkę" reprezentowali Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Jacek Bieszczad, kierownik działu penitencjarnego mjr Justyna Zmuda oraz liczna grupa wychowawców. Podczas uroczystości odbyła się prelekcja nt. ubóstwa jako kwestii społecznej pod hasłem „Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: Skończyć z ubóstwem we wszystkich formach”. Wykład wygłosili: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich Maria Klimowicz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” Antoni Tercha. Po wystąpieniu prelegentów odbył się spektakl Teatru Po Drugiej Stronie pt. „Pomóż, i Ty kiedyś możesz być w potrzebie”. Przedstawienie traktujące o ważnym problemie bezdomności zapowiedziała podinsp. Jolanta Dec z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Kulminacyjnym momentem całej części artystycznej obchodów „Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem” był koncert więziennego zespołu „Paragraf 64” poprzedzony krótkim wystąpieniem wychowawcy ds. kulturalno oświatowych wraz z przedstawicielem fundacji „Sławek”. Występ cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności, o czym świadczyła żywa reakcja podczas kolejnych utworów i bardzo duża frekwencja na sali. Po koncercie uczestnicy udali się na uroczystą Mszę Św. w intencji ubogich bezdomnych i uzależnionych, którą odprawiono w kościele Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

W ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem” zorganizowano również „Drzwi otwarte” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: Aneta Zalejska


Więcej na ten temat:
Radio Opole - Wykład i koncert na dzień walki z ubóstwem. Strzelce Opolskie pamiętają o niezamożnych
UM w Strzelcach Opolskich - Jak skończyć z ubóstwem?

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej