Dzięki współpracy z samorządem lokalnym Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich otrzymał od Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich pakiet testów służących do wykrywania narkotyków. W imieniu Służby Więziennej testy z rąk Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny odebrał Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz.

Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich ściśle współpracuje z organami samorządu terytorialnego. Jednym z partnerów wspierających strzelecką "dwójkę" w działaniach prospołecznych jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. W ramach współpracy dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej skazani z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich wykonują na rzecz starostwa szereg prac społecznych w miejscowym szpitalu i liceum ogólnokształcącym, uczestniczą doraźnie w pracach porządkowych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, a także angażują się w różne akcje charytatywne dla placówek podlegających jurysdykcji starostwa. Ta bardzo cenna pomoc niesiona społeczności lokalnej została dostrzeżona przez władze starostwa które, 4 listopada br. przekazały na rzecz Służby Więziennej testy do wykrywania narkotyków .

Otrzymanych od starostwa 150 narkotestów wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa i komfort pracy funkcjonariuszy działu ochrony. Narkotesty spełniają bowiem ważną rolę w prowadzonych stale na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich działaniach profilaktycznych związanych z udaremnieniem przemytu środków odurzających na teren jednostki.

Tekst: mjr Jarosław Timoszuk
Zdjęcia: mł. chor. Robert Stręg

Rozmiar: 276.7 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej