Wzorem lat ubiegłych, w większości jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego w dniu 3 września przeprowadzono wspólne czytanie powieści Henryka Sienkiewicza w ramach zainicjowanego w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu pn. Narodowe Czytanie

Kolejna edycja ogólnopolskiego czytania i słuchania dzieł sławnych polskich autorów została przygotowana z wielką atencją i zaangażowaniem. Wykorzystano sieć radiowęzła, za pośrednictwem którego utwór literacki Henryka Sienkiewicza mógł zagościć w każdej celi. Osadzeni czytali specjalnie wybrane i przygotowane na ten dzień fragmenty powieści. Przygotowano z tej okazji liczne słuchowiska oraz audycje. Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu przyłączając się do akcji na łamach gazetki więziennej przedstawił sylwetkę sławnego Autora. W Oddziale Zewnętrznym w Czersku osadzone kobiety w ramach spotkania klubu literackiego rozważały treść sienkiewiczowskiego utworu. Zakład Karny w Fordonie przedstawił lekturę w oprawie kwartetu smyczkowego, który uświetnił ten dzień koncertem na dziedzińcu zakładu. W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu osadzeni wspólnie                            z wychowawcą czytali i dyskutowali o Quo vadis w zakładowej świetlicy. W Potulicach treść powieści rozbrzmiewała przez cały tydzień. Dodatkowo osadzonym przybliżono sylwetkę Noblisty.
 Wrześniowa sobota wypełniona była w bydgoskich jednostkach penitencjarnych duchem literackiego kunsztu, przybliżyła osadzonym kulturę czytania i z pewnością niejedną osobę sprowokowała do przeczytania całości dzieła.


kpt. Marta Jakubowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej