Korzyści płynące z realizacji programu oraz rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz lokalnego samorządu, to tylko niektóre tematy poruszane podczas rozmów promujących rządowy programu

W dniu 9 listopada 2016 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, płk Jacek Lenart, spotkał się z Panem Witoldem Stępniem Marszałkiem Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Fijałkowska Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Spotkanie jest kontynuacją działań promocyjnych, prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi. W trakcie rozmów wskazywano m.in. na walory ekonomiczne z jakich mogą czerpać potencjalni partnerzy Służby Więziennej, którzy zdecydowaliby się na zatrudnienie osób skazanych, zwłaszcza nieodpłatnie. Zwrócono uwagę na przyjęty, 20 września 2016 roku, przez rząd projekt zmian ustawy Kodeks karny wykonawczy, który wesprze realizację programu. W konsekwencji uporządkowany zostanie dotychczasowy katalog podmiotów zawierający np. organy administracji publicznej, organizacje pożytku publicznego i rozszerzony m.in. o podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami założycielskimi, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze czy organizacje charytatywne. Dyrektor Okręgowy podkreślał również walory resocjalizacyjne pracy i jej pozytywny wpływ na ograniczenie powrotności do przestępstw. Dzisiejsza rozmowa jest wstępem do dalszej współpracy z organami Urzędu Marszałkowskiego.

por. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej