22 listopada br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie” odbyły się pokazy filmów o tematyce penitencjarnej.

W spotkaniu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ze strony OISW w Olsztynie udział wzięli: Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie - płk Andrzej Bartkiewicz i Rzecznik prasowy - mjr Jarosław Witek. Uniwersytet reprezentowali: prof. Sławomir Przybyliński - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz wykładowcy: dr Jerzy Czołgoszewski, dr Dariusz Sarzała oraz mgr Jacek Moczulski.

Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim, walorów resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Olsztyński Festiwal docieramy do różnych środowisk na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie.

"Chciałabym podziękować Panu Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie płk. Andrzejowi Bartkiewiczowi za umożliwienie kadrze Wydziału Nauk Społecznych oraz studentom zapoznania się z twórczością filmową o tematyce resocjalizacyjnej. Dzięki nawiązanej w poprzednich latach współpracy mogliśmy uczestniczyć w tym unikatowym przedsięwzięciu, którego walory tak dla studentów, jak i wykładowców, okazały się niezwykle interesujące. Zwłaszcza cykl filmów o specjalnych aspektach działalności resocjalizacyjnej był bardzo pouczający i przydatny dla przyszłych absolwentów kierunków resocjalizacyjnych. Mam nadzieję, że zapoczątkowana inicjatywa – tak entuzjastycznie przyjęta przez środowisko akademickie – będzie kontynuowana w przyszłych latach" - wypowiedź prof. Sławomira Przybylińskiego.

Zainteresowanie, zaciekawienie i wrażenia po projekcji wybranych filmów o tematyce penitencjarnej zgłoszonych do IV Edycji Festiwalu wskazują na wrażliwość studentów i ich znajomość realiów więziennych. Zdecydowanie pomogło im to w odbiorze poszczególnych obrazów i przesłania filmowego twórców. Kolejna prezentacja filmów o tematyce penitencjarnej planowana jest dla społeczności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. W ramach tegorocznych imprez towarzyszących Festiwalowi przewidziane są również pokazy filmowe, m.in. dla skazanych z jednostek penitencjarnych podległych OISW w Olsztynie, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy też dla uczniów klas mundurowych regionu olsztyńskiego. Dotychczas w czterech kolejnych edycjach na Festiwal „Prison Movie” wpłynęło 80 filmów z kraju i z zagranicy.
"Udział w przeglądzie wybranych filmów festiwalowych pozwolił mi zapoznać się z problemami występującymi w izolacji penitencjarnej. Organizacja takich imprez jest świetnym pomysłem, a nam, studentom daje możliwość wstępnego poznania rzeczywistości więziennej" - wypowiedź studentki drugiego roku pedagogiki resocjalizacyjnej.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Jerzy Czołgoszewski, Jacek Moczulski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej