11 listopada w centralnej części miasta zgromadzili się Białostoczanie, władze państwowe, samorządowe oraz służby mundurowe województwa podlaskiego.

     Jak co roku w Święto Niepodległości pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przybyły tłumy Białostoczan oraz poczty sztandarowe i pododdziały służb mundurowych województwa podlaskiego.  Służbę Więzienną reprezentował płk Tadeusz Kaczyński dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. W uroczystościach brał czynny udział 16-osobowy pododdział złożony z funkcjonariuszy  z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Przytułach Starych oraz Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku. Wojewoda podlaski, marszałek województwa i prezydent miasta w swoich przemówieniach podkreślali nadrzędne wartości, jakimi są wolność, poczucie wspólnoty narodowej oraz pamięć historyczna.

     Święto Niepodległości zakończyła uroczysta defilada służb mundurowych oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej