W dniach 4-5 -kwietnia tego roku w PIGB w Czerwonym Borze miało miejsce szkolenie medialne dyrektorów oraz rzeczników prasowych podlaskich jednostek penitencjarnych.

Warsztaty dyrektorów jednostek oraz rzeczników prasowych odbywają się we wszystkich okręgach SW i prowadzone są przez specjalistów CZSW. We wtorkowym szkoleniu dla kadry zarządzającej podlaskimi jednostkami oraz rzeczników prasowych wzięło udział ponad 20 osób. Szkolenie poprowadził mjr Bartłomiej Turbiarz z Biura Dyrektora Generalnego CZSW w Warszawie. W części teoretycznej uczestnicy rozmawiali o wizerunku naszej formacji, strategii budowania marki oraz zasadach kształtowania PR w firmie. Część praktyczna dotyczyła opracowania SPIN-u do sytuacji kryzysowej a następnie nagraniu i analizie krótkiego wystąpienia przed kamerą. Dyrektorzy jednostek podstawowych jako pierwsi zmierzyli się z tym zadaniem. Rzecznicy dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych ćwiczyli podobne sytuacje w dniu kolejnym. Uczestnicy szkolenia podkreślali ciekawy styl oraz wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Z pewnością opanowanie umiejętności trafnych wypowiedzi medialnych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych w firmie, jest nie do przecenienia w każdej organizacji funkcjonującej w społeczeństwie. O tym, że nie jest to sztuka łatwa przekonali się uczestnicy szkolenia, zwłaszcza po raz pierwszy stając oko w oko z napastliwym i dociekliwym dziennikarzem.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej