Lubelska Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystych obchodach 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich i miejskich Lublina, kompanii honorowych służb mundurowych, a także mieszkańców na Placu Zamkowym odbyły się w Lublinie oficjalne uroczystości 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Jak co roku uroczyste obchody rozpoczęła sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.

W dalszej części uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym: złożenie meldunku dowódcy uroczystości, powitanie kompanii honorowych oraz odegranie hymnu narodowego i podniesienie flagi państwowej na maszt.

Po wystąpieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka nastąpiło odczytanie apelu pamięci i oddano salwę honorową. Kolejnymi punktami uroczystości było wykonanie musztry paradnej przez orkiestrę wojskową oraz zespół „Na granicy”.

Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, konsulowie, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich i szkolnictwa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Zaporczyków oraz pod tablicami więźniów politycznych na Zamku Lubelskim.

Lubelską Służbę Więzienną reprezentował płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz płk Tomasz Banach – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie. Wśród zgromadzonych na placu pododdziałów nie zabrakło Pocztu Sztandarowego i Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, pod dowództwem kpt. Kamila Gieroby.

Uroczystości na Placu Zamkowym zakończyła defilada kompanii honorowych i przejazd kawalerii konnej oraz pojazdów historycznych. Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć prezentacje grup rekonstrukcyjnych, a także wystawę sprzętu służb mundurowych.

tekst i zdjęcia: mjr Jacek Zwierzchowski
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej