W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce.

Z dniem 1 marca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Medyce ppłk. Waldemara Janczurę.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Marka Grabka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Tekst: mjr Jarosław Wójtowicz
Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej