.

Dzisiejszym gościem powstającego Muzeum był Mieczysław Chojnacki ps. "Młodzik" jeden z ostatnich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Jako szesnastoletni chlopiec wstąpił do Korpusu Obrońców Polski, a później walczył w szeregach Armii Krajowej. Za swoją działaność dla Ojczyzny w 1950 roku został skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na długoletnie więzienie. Mieczysław Chojnacki  jest autorem siedmiu książek poświęconych żołnierzom Armii Krajowej, które są swoistą spuścizną po pokoleniu Żołnierzy Wyklętych. Pan Mieczysław opowiedział nam swoją bogatą historię i zwiedził mury więzienne. Było nam nieziernie miło gościć tak zacnego człowieka.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej