Mury aresztu na Rakowieckiej, gdzie obecnie powstaje Muzeum odwiedził Kornel Morawiecki legendarny działacz opozycji i więzień mokotowskiego aresztu w drugiej połowie lat 80 - tych. Gościa przywitali i oprowadzili: Dyrektor Jacek Pawłowicz oraz Dyrektor aresztu płk Bogdan Kornatowski.

Kornel Morawiecki to legenda walki z komunizmem. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim, w sierpniu tego roku kolportował ulotki przeciwko najazdowi na Czechosłowację, w styczniu 1969 r. i grudniu 1970 r. rozlepiał klepsydry po śmierci Jana Palacha. Od 1979 r. do 1989 był redaktorem naczelnym i wydawcą nielegalnego miesięcznika "Biuletyn Dolnośląski". 9 sierpnia 1987 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB we Wrocławiu. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej. Nasz gość  zobaczył m.in. podziemny korytarz łączący historyczny pawilon X z budynkiem wykorzystywanym przez Służbę Bezpieczeństwa do przesłuchiwania więźniów tzw. ”Pałac Cudów”, dawny pawilon XII, zajmowany przez SB wraz z karcerami, które znajdowały się w podziemiach „Pałacu Cudów” oraz zrekonstruowaną celę rtm. Witolda Pileckiego.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej