Współpraca Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu ze środowiskami akademickimi całego kraju trwa od wielu lat .

W 2008 roku narodziła się idea organizowania seminariów pod ogólnym tytułem   „Kobieta w izolacji”. Każdego roku Seminarium poświęcone jest innej tematyce. W przeszłości poruszane tematy dotyczyły: macierzyństwa w więzieniu, przemocy w rodzinie, uzależnień, skazanych młodocianych, najdłuższych pobytów w izolacji – dożywocia, pracy skazanych oraz działalności twórczej. W tym roku tytuł seminarium brzmiał „ Rodziny skazanych – między dysfunkcją a nadzieją…”. Patronat honorowy nad Seminarium objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, a naukowy – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa.                                             
Po raz kolejny Seminarium potwierdziło jak ważny jest dwugłos teoretyków i praktyków – więzienników w omawianiu danego  obszaru tematycznego.    Wśród gości Seminarium byli m.in. ppłk Aleksandra Zboina – Domowicz, reprezentująca Centralny Zarząd Służby Więziennej, ks. Prałat Paweł Wojtas - Naczelny Kapelan Więziennictwa, ppłk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, Dariusz Morczyński - Sekretarz Miasta Grudziądza. Świat nauki był reprezentowany przez przedstawicieli następujących uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej , Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnością swoich przedstawicieli reprezentowane były też Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Fundacja ABC  XXI „ Cała Polska Czyta Dzieciom” , Fundacja „ Sławek”, Fundacja „ Mateusz”, Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.
Pierwszy dzień Seminarium przebiegł na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Wykład inauguracyjny pt: „ Rodzina – zagrożenia, zaburzenia i nadzieja” wygłosiła prof. dr hab. Teresa Sołtysiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Przed 120 - osobową salą gości  ze swoimi wykładami wystąpili także: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Dyrektor programowy Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” – Elżbieta Olszewska oraz Ksiądz Prałat Paweł Wojtas. Ciekawym doświadczeniem było obejrzenie spektaklu „ Wizyta” w reżyserii Krzysztofa Rotnickiego, zaprezentowanego przez skazane – podopieczne grudziądzkiej „jedynki”. Uzupełnieniem artystycznych przeżyć był koncert zespołu muzycznego z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu pod opieką Macieja Gburczyka.
Dalsza część Seminarium odbyła się Grudziądzkim Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, gdzie Gościom zaprezentowano rolę placówki w systemie profilaktyki i pomocy rodzinom w kryzysie. Przedstawione rozwiązania wywołały szeroką dyskusję zebranych, mających własne doświadczenia w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Spotkanie w Grudziądzu zakończyło rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Rodzina - tu zaczyna się Twoja historia.” Złożone prace konkursowe wykonali skazani oraz podopieczne z w/w placówki.
Drugi dzień seminarium realizowany był w Ośrodku Doskonalenia Kadr SW „Zacisze” w Suchej. Wystąpiło około 20 wykładowców. Spotkanie stworzyło możliwość zapoznania się                   z aktualnymi badaniami naukowymi na temat rodziny, ich interpretacją i odniesieniem do naszych praktycznych doświadczeń w więziennej izolacji.

Tekst: ppłk Helena Reczek
Zdjęcia: kpt. Ewa Gaworowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej