15 grudnia 2016 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach została otwarta nowa hala produkcyjna o powierzchni 2100 m kw., w której odbywać będzie się produkcja mebli tapicerowanych.

Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie realizuje plan wybudowania w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których zatrudnienie znajdą więźniowie. Założeniem rządowego programu „Praca Więźniów” jest skierowanie osadzonych do zatrudnienia, by mogli oni wspierać społeczności lokalne oraz regulować swoje zobowiązania jak np. alimenty.

W Zakładzie Karnym w Potulicach otwarto nową halę produkcyjną, w której znajdzie zatrudnienie co najmniej 30 osadzonych. Prace przy budowie realizowane były przez Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa z Potulic, które na podstawie umowy z Zakładem Karnym w Potulicach będzie dzierżawić wybudowaną halę. Środki finansowe na realizację projektu w całości pochodziły z dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Należy podkreślić, że Zakład Karny w Potulicach od wielu lat prowadzi współpracę z ww. inwestorem w zakresie produkcji meblarskiej. Obecnie firma korzysta przy produkcji z ponad 50 skazanych.

W uroczystym otwarciu hali wzięli udział: płk Jerzy Kopeć zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk Jacek Gościak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Andrzej Bartkiewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, zastępca Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego mjr Beata Kierznowska, ks. biskup Jan Tyrawa, Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Andrzej Kozłowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią Katarzyna Holec, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała, Dyrektor ZIGB Piast Wołów Marek Romaszkiewicz, Dyrektor IGP Pomerania Koszalin Piotr Świderski, Dyrektor BIGB Baltica Gdańsk Adam Jaworski, zastępca Dyrektora BIGB Baltica Iwona Kwiatkowska oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Oddanie hali produkcyjnej nie stanowi jednak zakończenia prac, bowiem planowane jest już powstanie drugiej hali o powierzchni 6000 m kw. Zakład Karny w Potulicach podpisał w tym zakresie porozumienie z firmą z branży meblarskiej, która chciałaby rozpocząć tu swoja działalność. Zatrudnienie przy produkcji ma znaleźć od 100 do 200, a docelowo nawet do 300 skazanych.

 

Tekst: kpt. S. Kłosiński

Zdjęcia: kpt. J. Nurkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej