Jak zostać mundurowym, co musi cechować więziennika i jakie trzeba mieć do tego predyspozycje - to niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami niesłyszącymi oraz słabosłyszącymi z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 we Wrocławiu.

Z uczniami i kadrą pedagogiczną spotkali się st. chor. Wojciech Dziuba, ppor. Grzegorz Kmieć oraz kpr. Mateusz Płuska - funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Metody pracy mundurowych oraz pokaz wyposażenia rozpoczęły wczorajsze warsztaty dydaktyczno–szkoleniowe. Słuchacze otrzymali cenne wskazówki związane z odpowiednim zachowaniem się w sytuacjach niebezpiecznych występujących w przestrzeni publicznej, w tym reagowania i powiadamiania o sytuacjach wyjątkowych. W części praktycznej, która wzbudziła ogromne zainteresowanie nieletnich, więziennicy zaprezentowali ćwiczenia z technik samoobrony  m. in. chwyty obezwładniające. Prezentacja samochodu specjalnego oraz pokaz multimedialny prezentujący Dolnośląską Służbę Więzienną zakończył kolejny cykl spotkań funkcjonariuszy z uczniami placówek oświatowych.


Tekst, zdjęcia: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej