14 października 2016 roku na terenie Zakładu Karnego w Potulicach odbyły się okręgowe specjalistyczne ćwiczenia obronne.

Tematem ćwiczeń była „Organizacja akcji ratunkowej w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej  Zakładu Karnego w Potulicach, w warunkach zagrożenia życia i zdrowia osób w niej przebywających, w sytuacji wprowadzenia jednego z wyższych stanów gotowości obronnej państwa". Wśród obserwatorów ćwiczeń znaleźli się: ppłk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, st. kpt. Jacek  Kaczmarek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, inspektor Krzysztof Bodziński – Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, st. bryg. Roman Kłos- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Roman Frąckowiak  - Komendant Straży Miejskiej, Magdalena Dankowska – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Małgorzata Rychlicka – inspektor ds. obrony cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Piotr Warszawski – specjalista sekcji mobilizacji i uzupełnień WKU w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.
 Podstawowym  celem manewrów było kształtowanie umiejętności współdziałania funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Nakle oraz Grupy Interwencyjnej SW podległej Dyrektorowi Okręgowemu SW w Bydgoszczy w realizacji działań obronnych.
 Scenariusz ćwiczeń obejmował dwa epizody. Pierwszy dotyczył działania funkcjonariuszy w trakcie napadu na konwój przewożący zatrzymanego tymczasowo aresztowanego obcokrajowca. Przećwiczono również zdarzenie w postaci likwidacji zagrożenia spowodowanego wybuchem pożaru w pomieszczeniu magazynu odzieżowego na terenie zakładu karnego oraz ewakuacji  funkcjonariuszy i osadzonych zatrudnionych w obiekcie zagrożonym pożarem.

St. kpt. Jacek Kaczmarek oraz inspektor Krzysztof Bodziński w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na perfekcyjne przygotowanie ćwiczeń oraz profesjonalizm działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Inspektor Krzysztof Bodziński podkreślając skuteczność działań wszystkich służb, życzył zgromadzonym, aby takie zdarzenia miały miejsce tylko podczas ćwiczeń.   
Ppłk Jacek Gościak podsumował na zakończenie, że ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom współpracy w sytuacjach kryzysowych z innymi służbami.

 Tekst: mjr Mariusz Budny
 Zdjęcia:kpt. Jarosław Nurkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej