Dzisiaj w auli konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odbyła się gala z okazji nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznak za zasługi w pracy penitencjarnej funkcjonariuszom pełniącym służbę w naszej jednostce. Uroczystość połączono z obchodami Święta Niepodległości.

Galę uświetnili zaproszeni goście wśród których znaleźli się płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, pan Jerzy Nowiński, pan Piotr Pilski, przewodniczący NSZZFiP Więziennictwa okręgu wrocławskiego oraz specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.

Uroczystość rozpoczął płk Andrzej Stanejko, Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, witając przybyłych gości i zebranych funkcjonariuszy. Mając na uwadze szczególny czas, jakim są obchody Dnia Niepodległości, pani Danuta Górniak, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, w krótkiej prelekcji przypomniała o historii odrodzenia Polski po ponad stu latach niewoli. Nadmieniła, że jedną z formacji budowanego po zaborach suwerennego państwa, była Służba Więzienna.

Po przemowach nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów przez płk. Tomasza Raczyka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu. Dyrektor podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za wkład włożony w rozwój Służby Więziennej oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Na wyższe stopnie służbowe awansowało 41 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu - 5 w korpusie oficerskim, 5 w korpusie chorążych i 31 w korpusie podoficerskim. Za zasługi w pracy penitencjarnej odznaczenia otrzymało czworo z naszych funkcjonariuszy.

 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski, szer. Piotr Kutypa

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej