Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu łódzkiego otrzymali odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 12 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się uroczystość wręczania funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu łódzkiego odznaczeń ministerialnych „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz mianowania na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej. Odznaczenia otrzymały 33 osoby, natomiast awanse na wyższe stopnie służbowe przyznano 97 funkcjonariuszom.  Nominacje oraz odznaczenia wręczał płk Jacek Lenart, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władzy rządowej, samorządowej , wymiaru sprawiedliwości, świata nauki oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Izby Celnej, Straży Miejskiej.

         W ośmiu jednostkach okręgu łódzkiego przebywa prawie 5000 osadzonych a służbę pełni ponad 1900 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Łódzkie Wiadomości Dnia

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej