Dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego w asyście pocztów sztandarowych wzięli udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

11 grudnia 2016 r. mjr Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego
w Inowrocławiu, wzięła udział w uroczystej Mszy Św. odprawianej w Kościele pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu. Inicjatorem obchodów był Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Oddział w Inowrocławiu. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia.

W ramach obchodów przed murami fordońskiej jednostki penitencjarnej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia grudnia 1981 roku. W uroczystości udział wzięli: pani Edyta Cisewska – Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy, pani Maria Pawłowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. mjra Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy. Służbę Więzienną reprezentowali kpt. Piotr Garbowski – Zastępca Dyrektora ZK w Bydgoszczy – Fordonie , kpt. Krzysztof Ziętara – Zastępca Dyrektora ZK w Bydgoszczy – Fordonie, Asysta Honorowa, Poczet Sztandarowy oraz delegacja funkcjonariuszy.

Warto nadmienić, iż podjęto inicjatywę przeprowadzenia w najbliższym czasie zajęć edukacyjnych dla osadzonych z tematyki stanu wojennego przez pracowników Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

13 grudnia 2016 r. przed tablicą umieszczoną na fasadzie budynku Zakładu Karnego w Potulicach, upamiętniającą internowanych w czasie stanu wojennego odbyły się uroczystości związane z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

Obchody rocznicy rozpoczęto w sali Anieli hr. Potulickiej, gdzie zaprezentowano montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Potulicach. Następnie zaproszeni goście przemaszerowali pod tablicę poświęconą działaczom internowanym i więzionym przez władze PRL w Potulicach po wprowadzeniu stanu wojennego.

We wtorek 13 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 przy tablicy upamiętniającej internowanych działaczy „Solidarności” przy bramie głównej Zakładu Karnego we Włocławku, odbyły się uroczystości rocznicowe. Zakład Karny wystawił wartę honorową. W obchodach brały również udział poczty sztandarowe „Solidarności” oraz Zakładu Karnego we Włocławku. Organizatorem uroczystości był zarząd regionu NSZZ "Solidarność". Następnie o godz. 18:00 odbyła się w Bazylice Katedralnej msza Święta w intencji ofiar i osób internowanych w stanie wojennym, a o 19:00 zostały złożone kwiatów pod tablicą upamiętniającą prześladowanych działaczy niepodległościowych (Plac Kopernika).

Wojewódzkie obchody w Bydgoszczy rozpoczęły się o godz. 14:00 w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. O godzinie 18:00 odprawiona została uroczysta msza Święta w intencji ojczyzny i „Solidarności” w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pobliskim krzyżem. W uroczystościach brał udział płk Grzegorz Breitenbach, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w towarzystwie delegacji funkcjonariuszy bydgoskiej jednostki.

W części toruńskich obchodów tej tragicznej rocznicy brali również udział funkcjonariusze Służby Więziennej reprezentujący Areszt Śledczy w Toruniu. Delegacja oficerów brała udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej działaczy opozycji antykomunistycznej więzionych i przetrzymywanych w areszcie śledczym MO.

 

Tekst i zdjęcia: por. Agnieszka Wollmann, por. Agnieszka Szatkowska, kpt. Sebastian Kłosiński, kpt. Jarosław Nurkiewicz, por. Rafał Grabski, kpr. Tomasz Seroczyński.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej