Innowacyjne oddziaływania penitencjarne

24.03.2017
Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

Sportowy Sukces Roku 2016 w Służbie Więziennej - Głosowanie

20.03.2017
Mając na uwadze inicjatywę Rady ds. Sportu i Turystyki przy Dyrektorze Generalnym Służby Więziennej zmierzającą do propagowania w Służbie Więziennej sportowych postaw i działań prozdrowotnych uprzejmie informujemy, że  został ogłoszony konkurs pod hasłem „Sportowy Sukces...

Kobiety w Służbie Więziennej

07.03.2017
Każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.

Aktualności

Bezpieczeństwo personalne oraz reagowanie w obliczu zagrożenia zamachem terrorystycznym stanowiły główną tematykę warsztatów edukacyjno- szkoleniowych z udziałem służb militarnych oraz paramilitarnych zorganizowanych 22 marca br. na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie studentów oraz uczniów klas mundurowych z funkcjonariuszami Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej odbyło się...

W dniu 12 marca 2017 r. około godziny 9.00 w okolicach miejscowości Ossa gmina Odrzywół miał miejsce wypadek drogowy. Świadkami tego zdarzenia byli słuchacze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, którzy niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe i zaczęli reanimować nieprzytomną ofiarę wypadku. Akcja reanimacyjna trwała do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

„Pieśń Dusz” w przejmującym wykonaniu Agnieszki Kowalskiej rozpoczęła rocznicowe uroczystości w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jubileuszowe gratulacje złożyli również zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej.

Terapia za murami

17.03.2017

Przekraczając mur polskiego więzienia, skazany trafia do swego rodzaju systemu kar i nagród albo, inaczej mówiąc, wzmocnień negatywnych i pozytywnych. Kodeks karny wykonawczy i wydane na jego podstawie rozporządzenia są przesiąknięte pedagogiką, i gdy spojrzeć szerzej, widać, że w skali globalnej jest to system, który działa.

14 marca w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, odbyła się inauguracja Laboratorium Młodego Naukowca imprezy adresowanej do dzieci młodszych klas szkół podstawowych w ramach Dziecięcej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W akcji skierowanej do najmłodszych włączyła podkarpacka Służba Więzienna.

13-14 marca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca międzynarodowy projekt „E.U.R.O.P.E” budujący współpracę pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej, organizacji pozarządowych, świata nauki, aktywistów i artystów pracujących z więźniami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej