Wyjątkowe wydarzenie

12.02.2018
8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, 11 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie funkcjonariusze Służby Więziennej dokonali uroczystej zmiany posterunku. Po tym wydarzeniu zaproszeni goście zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Święto Służby Więziennej

08.02.2018
8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej.

Nowoczesne uzbrojenie (video)

01.02.2018
Służba Więzienna realizuje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Program modernizacyjny Służby Więziennej na lata 2017 – 2020. Jednym z głównych założeń programu jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczy przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt....

Aktualności

Służba Więzienna jako partner Discovery Channel przy produkcji hitu „ Przystanek Bieszczady”.

Omówienie zasad współpracy oraz najważniejszych zagadnień, przed którymi stoi więziennictwo w przededniu obchodów 100-lecia powstania formacji było głównym tematem spotkania prezydium PTP z zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej płk. Grzegorzem Fedorowiczem.

Areszt Śledczy w Katowicach otrzymał do użytkowania nowoczesny wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków. Sprzęt został zakupiony w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.

6 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie otwarto nowy oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to już 23 taki oddział w Polsce.

Kapituła Redakcji „Gazety Pomorskiej", doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała funkcjonariusza Zakładu Karnego we Włocławku do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Funkcjonariusze działu penitencjarnego, psycholodzy i wychowawcy, swoją służbę odbywają w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Kiedy w jednostce pojawia się nowy skazany, to właśnie oni w ciągu pierwszych kilku dni określają, jakie problemy dotyczą takiej osoby.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej