Profesjonaliści na służbie

15.01.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej ochraniają gmachy Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Są profesjonalistami, budzą zaufanie i respekt.

Inauguracja szkolenia w korpusie oficerskim Służby Więziennej

10.01.2018
9 stycznia 2018 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa funkcjonariuszy, licząca sto czterdzieści jeden osób.

Dzielimy się krwią

18.12.2017
Ponad 760 litrów krwi oddali funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski w ramach akcji Nasza Krew – Nasza Ojczyzna.

Aktualności

Ponad 1,6 tys. osadzonych przebywających w śląskich więzieniach obejrzało wystawę „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka 1928-1946”. W siódmym roku współpracy Służby Więziennej z katowickim oddziałem IPN w ramach projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Pokoleń” osadzeni poznawali losy bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956.

W stargardzkim zakładzie karnym z sukcesem wdrażany jest program „Praca dla więźniów”.

Trwa kampania Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Zwiększenie środków przekazywanych z pensji skazanych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ponad 2,5 mln zł oszczędności dla samorządów. 1,2 mln zł uzyskanych potrąceń alimentacyjnych. To pozytywne efekty funkcjonowania programu „Praca dla więźniów” w Polsce na przykładzie okręgu opolskiego.

Policjanci CBŚP wspólnie z Biurem Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której terenem działania był Zakład Karny. Członkowie tej grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie zakładu. W sprawie występuje 17 podejrzanych, w tym 2 funkcjonariuszy i 14 osadzonych.

9 stycznia br. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku było miejscem pokazu filmowego "Prison Movie" w ramach kampanii społecznej "Więzienny przykład..."

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej