Więźniowie zdobywają zawody

Służba Więzienna w 2016r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020. W ubiegłym roku odbyło się 257 cykli szkoleń, którymi objęto 2 926 osób. W roku...

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Z tej okazji Służba Więzienna w dniach 10-13 grudnia br. wzięła udział w obchodach wprowadzenia stanu wojennego pn. „Kryptonim Jodła”.

Jubileusz Zakładu Karnego w Tarnowie

29 listopada 1926 roku oddano do użytku Dom Więzienny w Tarnowie, który później przemianowany został na zakład karny. Okrągła rocznica powstania jednostki była okazją do obchodów upamiętniających to wydarzenie.

Aktualności

13 stycznia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się Konferencja naukowa pt. „Resocjalizacja poprzez pracę”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób pozbawionych wolności wśród przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i pracodawców.

Wolny od hazardu

12.01.2017

Hazard kojarzy się najczęściej z kasynem i ruletką, ale może się też zacząć zupełnie niewinnie. Działają tu te same mechanizmy uzależnienia, co w alkoholizmie czy narkomanii.

Sekretariat Narodów Zjednoczonych ogłosił nabór dla oficerów Służby Więziennej do Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS).

W Wigilię prawosławnych świąt Bożego Narodzenia (06.01) zmarł ksiądz Mitrat Mikołaj Lenczewski – Naczelny Prawosławny Kapelan Więziennictwa.

Wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych i ds. sportu z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

Dwustu czternastu słuchaczy złożyło egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym i tym samym podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach służbowych. Na gwiazdkowe prezenty w postaci ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej zasłużyli funkcjonariusze specjalizacji ochronnej, kwatermistrzowskiej, finansowej i służby zdrowia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej