Mundurowa krew

16.05.2018
W jeleniogórskim Areszcie Śledczym zainaugurowano ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników SW pod nazwą "Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości". Akcja prowadzona będzie w kolejnych jednostkach...

System Dozoru Elektronicznego

15.05.2018
System Dozoru Elektronicznego To duże, ogólnopolskie elektroniczne „więzienie”, w którym przebywają nie tylko skazani, objęci środkami karnymi lub zabezpieczającymi, ale również osoby chronione, pokrzywdzone przestępstwem. Trzeba uczynić wszystko, aby ten system nigdy nie był...

Druga hala produkcyjna w Potulicach

26.04.2018
Dzięki inwestycji wartej ponad 7 mln złotych, zainicjowanej programem „Praca dla więźniów”, ponad stu skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego znalazło zatrudnienie przy produkcji mebli.

Aktualności

Pułkownik Grzegorz Fedorowicz - zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej był gościem uroczystego apelu z okazji 27. rocznicy powołania Straży Granicznej. Centralne obchody odbyły się 16 maja na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki oraz nominacje na pierwszy stopień oficerski.

Osiem najlepszych - wyłonionych w drodze eliminacji - spośród szesnastu reprezentacji z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej wzięło udział w finale Mistrzostw SW w Koszykówce. Miejscem zawodów był Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, który już po raz jedenasty gościł reprezentacje koszykarzy z całej Polski.

Freedom Project oraz Skills for Freedom, to nazwy dwóch programów - projektów, w których ostatnio współuczestniczyła kadra kierownicza i wychowawcza Służby Więziennej z Krakowa i Szczecina.

Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia.

Matura za kratami

10.05.2018

Stu pięciu skazanych - spośród 167, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią w jednostkach penitencjarnych - przystąpiło do matury. Niewątpliwie jest to wyzwanie, przeżycie i sukces dla osób pozbawionych wolności, które podjęły się nauki w warunkach izolacji. Bowiem, jak mówił amerykański pisarz i wydawca William Feather, „Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują".

Stulecie formacji i 20-lecie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa (SOW) to dobra okazja do rozmawiania o etosie i etyce w służbie. Dlatego stowarzyszenie zorganizowało na ten temat konferencję, która w dniach 7 i 8 maja odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej